Bỏ qua nội dung chính

Thay Đổi Quái

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngThay Đổi Quái

Thay Đổi Quái:

  • Khi được bật, thay đổi ngoại hình của toàn bộ quái thành ngoại hình mới được chọn.

Loại Trừ Động Vật:

  • Bật hoặc Tắt thay đổi ngoại hình động vật.

Tuỳ Chỉnh ID Quái:

  • Sử dụng ID thay vì danh sách được cấp sẵn.

Quái Ngẫu Nhiên:

  • Ngoại hình quái sẽ thay đổi ngẫu nhiên.