Bỏ qua nội dung chính

Thay Đổi Kết Cấu

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngThay Đổi Kết Cấu

Nên sử dụng [GIMI](../../guide/3DM-tutorial.md) để thay đổi kết cấu.


Thay Đổi Kết Cấu cho phép thay đổi các bộ phận của nhân vật theo các file .png được cung cấp.