Bỏ qua nội dung chính

Tuỳ Chỉnh Profile

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngTuỳ Chỉnh Profile

Tuỳ Chỉnh Profile:

UID:

  • Lựa chọn UID mà bạn muốn hiển thị.

Tên:

  • Lựa chọn Tên mà bạn muốn hiển thị.

Level:

  • Lựa chọn Level mà bạn muốn hiển thị.

EXP:

  • Lựa chọn lượng EXP mà bạn muốn hiển thị.

Cấp Thế Giới:

  • Lựa chọn Cấp Thế Giới mà bạn muốn hiển thị.

Ảnh Đại Diện:

  • Sử dụng file png tuỳ chọn để làm ảnh đại diện.

Danh Thiếp:

  • Sử dụng file png tuỳ chọn để làm danh thiếp.