Bỏ qua nội dung chính

Thay Đổi Biểu Cảm

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngThay Đổi Biểu Cảm

Chỉ có ở phiên bản PERTAMAX

Thay Đổi Biểu Cảm cho phép người chơi thay đổi biểu cảm của nhân vật hiện tại thành một biểu cảm được lựa chọn khác.