Bỏ qua nội dung chính

Thay Đổi Hoạt Ảnh

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngThay Đổi Hoạt Ảnh

Chỉ có ở phiên bản PERTAMAX

Thay Đổi Hoạt Ảnh cho phép người chơi thay đổi hoạt ảnh của nhân vật hiện tại thành hoạt ảnh của một nhân vật khác được chọn.