Bỏ qua nội dung chính

Thiết Đặt Đồ Hoạ Bổ Sung

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngThiết Đặt Đồ Hoạ Bổ Sung

Thiết Đặt Đồ Hoạ Bổ Sung:

Gamma:

  • Cho phép bạn điều chỉnh giá trị gamma trong game.

Chiều Rộng Outline:

  • Cho phép bạn điều chỉnh outline của tất cả các nhân vật trong game.

Khử Răng Cưa:

  • Cho phép bạn thay đổi cơ chế khử răng cưa, bao gồm cả những cơ chế không có sẵn trong game.