Bỏ qua nội dung chính

Camera Tự Do

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngCamera Tự Do

Camera Tự Do:

  • Di chuyển camera tự do mà không bị khoá vào nhân vật.

Đóng Băng Hoạt Ảnh Nhân Vật:

  • Đóng băng hoạt ảnh của nhân vật.

Tàng Hình:

  • Khiến nhân vật trở nên tàng hình.

Chặn User Input:

  • Chặn user input sẽ khiến nhân vật không di chuyển trong khi camera vẫn di chuyển bình thường.