Bỏ qua nội dung chính

Lỗi 31-4302

SchvisÍt hơn 1 phútHướng DẫnBắt Đầu

Khắc Phục Lỗi 31-4302

Cách 1

Lỗi này có thể xuất hiện nêu thư mục game của bạn chứa một số file lạ. Vui lòng kiểm tra và đảm bảo thư mục game chỉ chứa những file như bên dưới:

Nếu như bạn vẫn gặp lỗi sau khi xoá các file lạ, vui lòng đọc tiếp.

Cách 2

Mở Korepi, đi tới Cài Đặt --> Khác.

Tìm Bypass Intengrity và bỏ chọn nó.

Lúc này bạn sẽ không còn gặp lỗi trên nữa.

Trường Hợp Bạn Không Thể Mở Korepi

Mở thư mục chứa Korepi và tìm mở file cfg.json, sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL + F, gõ bypass và tìm, đặt giá trị thành false rồi lưu lại file và mở Korepi.

Cách 3

Mở launcher game và chọn Sửa Nhanh. Sau đó hãy mở game mà không sử dụng Korepi. Sau khi bạn có thể vào được game thành công, hãy thử mở lại game bằng Korepi.

Đã Thử Mọi Cách Nhưng Vẫn Không Được?

Bạn nên cài lại game thôi.