Bỏ qua nội dung chính

Ẩn Giao Diện

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngẨn Giao Diện

Ẩn Giao Diện:

  • Ẩn toàn bộ giao diện người dùng.

Ẩn Ping: (Sponsor)

  • Chỉ ẩn ping.

Ẩn Thanh Máu: (Sponsor)

  • Chỉ ẩn thanh máu của nhân vật hiện tại.

Ẩn Thanh Máu Của Đội: (Sponsor)

  • Chỉ ẩn thanh máu xuất hiện trên danh sách đội.