Bỏ qua nội dung chính

Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Chuyển Tuỳ Chọn

SchvisKhoảng 1 phútHướng DẫnBắt ĐầuDịch Chuyển

Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Chuyển Tuỳ Chọn

Bước 1: Thiết Lập Cài Đặt

Sử dụng các thiết lập cài đặt như sau.

Khuyến khích thiết đặt độ trễ (delay time) >15s.

Bước 2: Tải File .json Để Sử Dụng Dịch Chuyển Tuỳ Chọn

Bạn có thể kiếm các file json này ở kênh community-share được ghim trong server Discord. Tải những file mà bạn cần.

Bước 3: Lựa Chọn File Dịch Chuyển

Mở Dịch Chuyển Tuỳ Chọn (Custom Teleport) và đi tới mục sau:

Click vào lựa chọn đường dẫn (select path) và lựa chọn thư mục chứa các file json mà bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Tiến Hành Dịch Chuyển

Sau khi lựa chọn thư mục, hãy tick vào ô sau:

Sau đó hãy click vào Lựa Chọn (Select):

Bước 5: Tận Hưởng

Quá trình dịch chuyển sẽ diễn ra một cách tự động. Nếu như bạn là Nhà Tài Trợ, bạn có thể thấy được tiến độ và thời gian còn lại để hoàn tất quá trình dịch chuyển.

Video