Bỏ qua nội dung chính

Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Phục Tuỳ Chỉnh

SchvisKhoảng 2 phútHướng DẫnBắt ĐầuTrang Phục

Nếu GIMI hiển thị `echo off` trong cmd, bạn có thể nhấn `Phím 0` ở bàn phím số để xoá nó đi. Bạn cũng có thể mở file `d3dx.ini` rồi tìm `hunting=` và đặt giá trị bằng `0`.


Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Phục Tuỳ Chỉnh Trong Korepi

Để có thể sử dụng trang phục tuỳ chỉnh bạn cần tải:

3DMigoto(GIMI).

Cách 1

Bước 1: Tải GIMI

Tải GIMI từ Github chính thứcopen in new window. Hãy tải file có tên như sau: 3dmigoto-GIMI-for-playing-mods.zip.

Bước 2: Giải nén GIMI

Sau khi tải GIMI, bạn cần giải nén nó vào bất kỳ thư mục nào tuỳ thích. Bên trong thư mục đó bạn sẽ thấy file có tên d3d11.dll. Hãy copy đường dẫn tới thư mục và thêm /d3d11.dll vào cuối đường dẫn. Ví dụ:

"path/d3d11.dll"

Bước 3: Thêm GIMI Vào Korepi

Để làm được điều này bạn cần thêm những dòng sau vào file cfg.ini nằm bên trong thư mục chứa Korepi:

Tại DllPath hãy dán đường dẫn mà bạn đã copy ở bước trước đó.

Bước 4: Mở Korepi

Nếu như bạn thực hiện đúng mọi bước như hướng dẫn, Korepi sẽ khởi động cùng GIMI.

Cách 2

Bước 1: Tải GIMI

Tải GIMI từ Github chính thứcopen in new window. Hãy tải file có tên như sau: 3dmigoto-GIMI-for-playing-mods.zip.

Bước 2: Giải Nén GIMI

Sau khi tải GIMI, bạn cần giải nén nó vào bất kỳ thư mục nào tuỳ thích. Bên trong thư mục đó bạn sẽ thấy file có tên 3DMigoto Loader.exe, hãy mở file này lên.

Bước 3: Mở Korepi

Sau khi mở GIMI, tiếp tục mở Korepi lên. Lúc này GIMI sẽ được load cùng Korepi. Bạn cần thực hiện tất cả những bước trên mỗi lần bạn muốn khởi động Korepi cùng với GIMI.