Bỏ qua nội dung chính

Xuyên Tường (No Clip)

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngXuyên Tường

Xuyên Tường sẽ cho phép bạn di chuyển xuyên vật thể, di chuyển nhanh hơn và bay.

Không Hoạt Ảnh:

  • Khi bật, hoạt ảnh của nhân vật sẽ bị loại bỏ khi sử dụng Xuyên Tường.

Di Chuyển Theo Hướng Camera:

  • Khi bật, nhân vật sẽ di chuyển theo hướng camera thay vì hướng của nhân vật đang quay mặt.

Chế Độ Xuyên Tường Thay Thế:

  • Khi bật, tốc độ xuyên tường sẽ thay đổi thành giá trị được thiết lập khi phím tắt được nhấn.

Sử Dụng Phím Tuỳ Chỉnh:

  • Cho phép tuỳ chỉnh các phím điều hướng khi di chuyển xuyên tường.

Chống Giật Ngược:

  • Ngăn server giật ngược nhân vật khi di chuyển quá nhanh.

Lưu ý: Không khuyến khích sử dụng thiết đặt lớn hơn 20.

Video Minh Hoạ: