Bỏ qua nội dung chính

Nhảy Vọt

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngNhảy Vọt

Chức Năng Chỉ Dành Cho Nhà Tài Trợ


Nhảy Vọt sẽ khiến nhân vật nhảy cao hơn khi được kích hoạt.

Video Minh Hoạ: