Bỏ qua nội dung chính

Bất Tử (God Mode)

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngBất Tử

Bất Tử sẽ vô hiệu hoá mọi sát thương nhận vào.

Bảo Hiểm:

  • Khi bật, Bất Tử sẽ chỉ được kích hoạt khi nhận lượng sát thương có thể khiến nhân vật bay màu.

Điều Kiện Tuỳ Chỉnh:

  • Khi bật, Bất Tử sẽ chỉ được kích hoạt khi máu của nhân vật giảm xuống thấp hơn mức được thiết lập.

Lưu ý: Khuyến khích sử dụng Điều Kiện Tuỳ Chỉnh trong la hoàn.

Video Minh Hoạ: