Bỏ qua nội dung chính

Di Chuyển Nâng Cao

SchvisKhoảng 1 phútTính NăngDi Chuyển Nâng Cao

Chức Năng Chỉ Dành Cho Nhà Tài Trợ


Di Chuyển Nâng Cao: Chỉnh sửa một số hành động cụ thể của người chơi.

Đi Trên Nước:

  • Cho phép đi trên mặt nước.

Tăng Tốc Chạy:

  • Tăng tốc độ chạy của người chơi.

Lưu ý: Không khuyến khích chỉnh sửa giá trị mặc định.

Nhảy Cao:

  • Tăng độ cao khi người chơi nhảy.
    • Nhảy Giữa Không Trung: Cho phép nhảy khi đang không ở trên mặt đất.

Lưu ý: Không khuyến khích chỉnh sửa giá trị mặc định.

Bay Nhanh:

  • Tăng tốc bay của người chơi.

Lưu ý: Không khuyến khích chỉnh sửa giá trị mặc định.

Bơi Nhanh:

  • Tăng tốc độ bơi của người chơi.

Lưu ý: Không khuyến khích chỉnh sửa giá trị mặc định.

Lặn Nhanh:

  • Tăng tốc độ lặn dưới nước của người chơi.

Lưu ý: Không khuyến khích chỉnh sửa giá trị mặc định.

Tốc Biến:

  • Cho phép người chơi di chuyển một khoảng cách cụ thể tức thì sau khi nhấn phím tắt.

Video Minh Hoạ: