Bỏ qua nội dung chính

Thể Lực Vô Hạn

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngThể Lực Vô Hạn

Thể Lực Vô Hạn sẽ loại bỏ tiêu hao thể lực cho mọi hành động.

Thay Thế Dữ Liệu Di Chuyển:

  • Khi chức năng này được bật và Vô Hạn Thể Lực được tắt, dữ liệu liên quan đến việc tiêu hao thể lực như chạy, leo trèo, bơi, etc, sẽ không được gửi tới server.

Lưu ý: Khuyến khích sử dụng Thay Thế Dữ Liệu Di Chuyển.

Video Minh Hoạ: