Skip to main content

No Clip

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesNo Clip

No Clip จะทำให้คุณไม่มีการชนกับวัตถุ, เคลื่อนที่เร็วขึ้น และบินได้

ไม่มีอนิเมชั่น:

  • เมื่อเปิดใช้งานจะไม่มีอนิเมชั่นของตัวละครในขณะที่ No Clip

การเคลื่อนไหวของมุมกล้อง:

  • เมื่อเปิดใช้งาน, ตัวละครจะเคลื่อนที่ตามมุมมองกล้องแทนที่ด้านหน้าตัวละคร

No-Clip ทางเลือก:

  • เมื่อเปิดใช้งาน, ความเร็วจะเปลี่ยนหลังจากกดปุ่มลัดที่เลือกตามความเร็วที่ตั้งค่าไว้

ใช้คีย์แบบกำหนดเอง:

  • เปิดใช้งานตัวเลือกในการเปลี่ยนปุ่มควบคุมทิศทางแบบ No Clip

บายพาส DragBack:

  • ป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ดึงตัวละครกลับเนื่องจากความเร็วมากเกินไป

โน้ต: ไม่แนะนำให้ใช้เกิน 20

วีดีโอตัวอย่าง: