Skip to main content

ESP

Schvis , ShikiYuriLess than 1 minuteFeaturesESP

ESP สามารถทำให้ผู้เล่นติดตามและดูวัตถุที่เลือก ทะลุผ่านวัตถุอื่นๆได้จากฟิลเตอร์พร้อมเอฟเฟกต์ภาพที่ปรับแต่งได้

โน้ต: ระยะ, วัตถุ, การมองเห็น ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้

วีดีโอตัวอย่าง:

เร็วๆนี้...