Skip to main content

ข้อผิดพลาดทั่วไป

Schvis , ShikiYuriAbout 1 minTroubleshootStart

รายการข้อผิดพลาดทั่วไป

ทำไม Korepi ของฉันถึงหายไป?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส, สร้างโฟลเดอร์ใหม่และเพิ่มลงในการยกเว้น(Exclusion list)

แตกไฟล์ korepi ภายในโฟลเดอร์ที่เพิ่มลงในการยกเว้น(Exclusion list) แล้วรันอีกครั้ง


สถานะ: No active subscription(s) found, Invalid license key

คุณต้องรับคีย์ใหม่ จาก 🔑 | micah-bot-verifyopen in new window หรือ verify-bakopen in new window, ถ้าคุณไม่สามารถรับคีย์ได้หรือคีย์ไม่สามารถใช้งานได้, คุณต้องรอจนกว่าคีย์จะหมดอายุ

Sponsors สามารถใช้ F:รีเซ็ตคีย์แทนได้

[DLL injection] Process crashed, exit code 0xc000005

เปิด cmd ในฐานะผู้ดูแลระบบและเขียนคำสั่งนี้:

sfc /scannow

หลังจากนั้นหากพบข้อผิดพลาด ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และตรวจสอบ หากหลังจากรีสตาร์ทแล้วมันไม่ช่วยหรือไม่พบข้อผิดพลาด ให้เขียนคำสั่งนี้: DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และตรวจสอบ

หากไม่ได้ผล, ให้ลองสอบถามในเซิร์ฟเวอร์


ImGUI: DirectX11 backend initialized successfully.

เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการติดตั้งธีม, ให้ลบไฟล์ในโฟลเดอร์ "themes"


The system did not detect MSVCP140.dll

อัปเดต Microsoft Visual Studio C++open in new window

อัปเดต DirectXopen in new window


File corrupted! This program has been manipulated and maybe it's infected.

ในกรณีนี้ ให้ลองใช้ Malware Bytes หรือ Dr.Web เพื่อทำการสแกนแบบเต็ม, หากพบไวรัส, ให้ลบออก รีสตาร์ทแล้วลองอีกครั้ง, หากไม่ได้ผล, ให้ติดตั้ง Windows ใหม่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหานี้


Timeout was reached

รีบูตเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ

โปรแกรมป้องกันไวรัสอาจบล็อกการเชื่อมต่อ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวจัดการงาน(Task Manager)

ลองใช้ VPN แล้วลองอีกครั้ง

ปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ส่งผลต่อไฟร์วอลล์ หากไม่มีอะไรใช้ได้, แสดงว่าคุณอาจประสบปัญหากับเครือข่าย


DLL Injection failed

ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ colorpicker และดาวน์โหลด colorpicker อีกครั้ง


Windows cannot access the specified device, path, or file

อย่างแรกไปที่นี้open in new window และทำตามขั้นตอนในโพสต์นั้น

แล้วก็หลังจากไปที่วิธีแก้ปัญหาในโพสต์แล้ว ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสเช่น Dr.Web หรือ Malware bytes และทำการทำการสแกนแบบเต็ม!

หากไม่ได้ผล, เปิด cmd ในฐานะผู้ดูแลระบบและเขียนคำสั่งนี้:

sfc /scannow

หลังจากนั้นหากพบข้อผิดพลาด ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และตรวจสอบ หากหลังจากรีสตาร์ทแล้วมันไม่ช่วยหรือไม่พบข้อผิดพลาด ให้เขียนคำสั่งนี้: DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และตรวจสอบ

หากไม่ได้ผล, ให้ลองสอบถามในเซิร์ฟเวอร์


Signature checksum failed

เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือปิดตัวลง, รอให้เซิร์ฟเวอร์กลับมาออนไลน์อีกครั้ง


Failed to create game process with Error 5

ลบ cfg.ini.


SSL connect error

รีสตาร์ทพีซีของคุณ, รีสตาร์ทเราเตอร์ของคุณ

ลองใช้ VPN หากไม่ได้ผล


Failed to detect game version

อัพเดตโปรแกรมของคุณ ทำตามขั้นตอนที่นี้


File ok

  1. บางครั้งคุณต้องเปิด Launcher สักสองสามครั้งก่อนจึงจะใช้งานได้

  2. ลบ cfg.json ของคุณ, อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับไฟล์

  3. หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้โปรดอ้างอิงถึงที่นี้open in new window.


UserAssembly.dll isn't initialized, waiting for 2 sec.

หากโปรแกรมของคุณ crashes หลังจากบรรทัดนี้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสทั้งหมดในพีซี

หากไม่ได้ผล, เปิด cmd ในฐานะผู้ดูแลระบบและเขียนคำสั่งนี้:

sfc /scannow

หลังจากนั้นหากพบข้อผิดพลาด ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และตรวจสอบ หากหลังจากรีสตาร์ทแล้วมันไม่ช่วยหรือไม่พบข้อผิดพลาด ให้เขียนคำสั่งนี้: DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

หลังจากตรวจสอบแล้วให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วลองเรียกใช้ colorpicker อีกครั้ง

หากเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ, คุณต้องรีเซ็ต Windows เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน


Current data does not exist or server error.

หยุดการพักชั่วคราวและลองอีกครั้ง


Cannot verify current timestamp.

กรณีที่ 1:

  • คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ขณะใช้ VPN โปรดปิดการใช้งานแล้วลองอีกครั้ง
  • หากคุณไม่ได้ใช้ VPN และได้รับข้อผิดพลาดนี้ ให้ลองใช้ VPN

กรณีที่ 2:

  • ตรวจสอบว่าเวลาพีซีของคุณถูกตั้งเวลาให้ซิงค์อัตโนมัติ

หากคุณมาจากอิหร่าน คุณอาจจำเป็นต้องใช้ VPN แทน


Unable to open file to write public key:

  • This error might happen if you got your game installed in other drive other than your main drive C:/ , to solve it you can reinstall the game to the main drive and run Korepi again.

Failed to get response from https://md5c...

  • This error might happen if your conection is not stable or your conection to the website its blocked, please copy the link and check if you can access it. If you can't access the website, using a VPN might help.

Received code is not 200 from https://md5c...

  • This Error will appear if your key is paused, please head to ★⋅micah-bot-verify⋅★ and click on Unpause Key and type Yes on the pop-up.