Skip to main content

การเป็นSponsor

rekiihype , ShikiYuriLess than 1 minuteGuideStartSponsor

  • Sponsors เป็นบทบาทเก่าที่ไม่สามารถรับได้อีกแล้ว, ผู้ที่มีบทบาทนี้มีสิทธิ์ได้รับฟังก์ชันพิเศษในซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องจ่ายเงินอีก, พวกเขายังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์/ซอฟต์แวร์อีกด้วย, ความแตกต่าง