Bỏ qua nội dung chính

Dịch Chuyển Tuỳ Chọn

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngDịch Chuyển Tuỳ Chọn

Dịch Chuyển Tuỳ Chọn: Cho phép người chơi dịch chuyển tới một ví trí được chọn định sẵn bởi một file .json.

Tốc Độ Hoạt Ảnh Dịch Chuyển:

  • Điều khiển tốc độ hoạt ảnh dịch chuyển, đặt giá trị về 0.1 để tránh xảy ra lỗi.

Dịch Chuyển Tự Động:

  • Tự động dịch chuyển theo thứ tự các file .json được cung cấp.
    • Dịch Chuyển Tới: Dịch chuyển tới vị trí tiếp theo sau khi nhấn phím tắt.
    • Dịch Chuyển Lui: Dịch chuyển tới vị trí trước đó sau khi nhấn phím tắt.

Lưu ý: Khuyến khích đặt thời gian chờ giữa các lần dịch chuyển lớn hơn 15s cho an toàn.

Bạn có thể xem thêm về cách sử dụng tính năng này tại đây