Bỏ qua nội dung chính

Dịch Chuyển Tới Thần Đồng

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngDịch Chuyển Tới Thần Đồng

Dịch Chuyển Tới Thần Đồng sẽ dịch chuyển người chơi tới vị trí có thần đồng gần nhất khi phím tắt được nhấn.

Lưu ý: Chờ khoảng >15s giữa các lần dịch chuyển sẽ an toàn hơn.

Video Minh Hoạ: