Bỏ qua nội dung chính

Dịch Chuyển Tới Rương

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngDịch Chuyển Tới Rương

Dịch Chuyển Tới Rương sẽ dịch chuyển người chơi tới vị trí rương gần nhất khi phím tắt được nhấn.

Lưu ý: Chờ khoảng >15s giữa các lần dịch chuyển sẽ an toàn hơn.

Video Minh Hoạ: