Bỏ qua nội dung chính

Hào Quang Nguyên Tố

SchvisÍt hơn 1 phútTính NăngHào Quang Nguyên Tố

Chức Năng Chỉ Dành Cho Nhà Tài Trợ


Hào Quang Nguyên Tố sẽ áp dụng các nguyên tố được chọn với một phạm vi và độ trễ nhất định lên các mục tiêu, vật thể hoặc bản thân người chơi. Có thể áp dụng nhiều nguyên tố khác nhau cùng một

Video Minh Hoạ:

Note: Low delay times will increase the chance of detection.