Bỏ qua nội dung chính

Tự Động Trò Chuyện

SchvisKhoảng 1 phútTính NăngTự Động Trò Chuyện

Tự Động Trò Chuyện: Tự động trò chuyện với NPC

Tua Nhanh Hội Thoại:

  • Tăng tốc độ của game tới một giá trị cụ thể nhằm tua nhanh độ trò chuyện.

Lưu ý: Không khuyến khích đặt giá trị lớn hơn 5.

Bỏ Qua Hội Thoại (Nhà Tài Trợ):

  • Bỏ qua đoạn hội thoại với độ trễ nhất định. Chức năng này an toàn hơn Tua Nhanh Hội Thoại.

Lưu ý: Không khuyến khích đặt độ trễ nhỏ hơn 200ms

Tua Nhanh Đoạn Cắt:

  • Tăng tốc độ của game tới một giá trị cụ thể nhằm tua nhanh đoạn cắt.

Lưu ý: Không khuyến khích đặt giá trị lớn hơn 5

Bỏ Qua Cảnh Trò Chuyện:

  • Bỏ qua cảnh trò chuyển khi cảnh trò chuyện được kích hoạt hoặc đang diễn ra.

Lưu ý: Có thể bị màn hình đen khi sử dụng tính năng này.

Bỏ Qua Đoạn Cắt:

  • Bỏ qua đoạn cắt khi đoạn cắt được kích hoạt hoặc đang diễn ra.

Lưu ý: Có thể bị màn hình đen khi sử dụng tính năng này.

Video Minh Hoạ: